Adopteer een klus

Als alles volgens plan verloopt gaan we de bouw in de komende twee maanden afronden.

Financieel is dat nog best spannend. We hebben veel meevallers (we doen vooral veel zelf) maar er zijn ook twee vervelende berichten binnengekomen. De gemeente Utrecht stuurde een torenhoge rekening voor de erfpacht, en de bekende rijkssubsidie voor isolatie gaat onverwachts niet door. Deze twee grappen kosten samen bijna een ton… Dat hadden wij (en ook onze adviseurs) niet zien aankomen.

Onze reserve en onze post onvoorzien zijn nu in één klap op. Dat betekent dat we heel behoedzaam moeten plannen en dat we zo veel mogelijk zelf doen om kosten te besparen.

We zijn dus nog steeds geholpen met handjes die komen helpen. Maar we begrijpen ook dat het werk hier wel eindeloos lijkt. Wat heeft het voor zin om een paar uurtjes te werken als er nog zo veel moet gebeuren? Daarom hebben we iets bedacht:

Adopteer een klus!

Het werkt zo: je mailt wat je zou willen adopteren, in januari. Dan plannen wij je in. De volgende klusjes zoeken een adoptie-ouder:

 • 1 kozijn in de witte lak zetten
 • 1 deurkozijn schuren en schilderen
 • 1 ochtendje zorgen voor koffie, lunch en afwas
 • 1 gipswand vullen en smeren onder leiding van onze stucadoor (beetje ervaring gewenst).
 • 1 toilet tegelen (ervaring verplicht)
 • 1 middag leidingen frezen (onder leiding van Chef Alireza)
 • 1 dag houten platen schroeven op de lelijke muren van de weggeefwinkel
 • 1 dag meehelpen met ons grote Schroef een Boom Tegen de Gevel-plan op 15 of 16 januari, veilig buiten, onder leiding van een boomexpert
 • 1 dag helpen met het plaatsen van de gezamenlijke keuken
 • 1 dag helpen met vloer leggen in het gastenappartement
 • 1 dag betonnen muur doorzagen en stalen draagconstructie plaatsen (voor de experts!)

De bouw gaat door in de lockdown, als we maar afstand houden en ons verdelen over de ruimtes.

Als je nou geen tijd hebt, maar je wilt wel een klus adopteren, dan kun je ons ook sponsoren om het door een prof te laten doen. De kosten variëren van €75 (een raamkozijn schilderen) tot € 4000 (een stalen constructie in een betonnen wand). Mail gerust als je meer wilt weten. Ons rekeningnummer is NL02 TRIO 0212 3294 13 t.n.v. Woongemeenschap Overhoop.

Wil je graag een gift geven die van de belasting aftrekbaar is? Dat kan! Maak de gift dan over naar het rekeningnummer van onze stichting. Kijk hiervoor op: https://www.leveninovervecht.nl/stichtingoverhoop/het-werk-van-overhoop-financieel-steunen/