Training culturen begrijpen

Op donderdag 30 mei komt Jannie Limburg een training geven over interculturele communicatie. Zij geeft professionele trainingen aan o.a. de politie en docenten. Met kennis en humor gaat zij ons helpen om mensen uit andere culturen beter te begrijpen.

We zijn hier in Overvecht wel gewend aan verschillende culturen. Velen van ons zijn bevriend met mensen uit verschillende landen. Maar nog steeds is het soms heel moeilijk om elkaar echt te begrijpen. We zijn zo anders! Denk maar aan:

  • de omgang tussen man en vrouw
  • de rol van vriendschap
  • afspraken maken
  • privacy
  • omgaan met autoriteit
  • hulp vragen
  • vertrouwen
  • eer en schaamte

Koffie om 19.30, training begint om 20.00. Voor alle Nederlanders en buitenlanders en iedereen daartussenin. Opgeven is niet nodig, er is plek genoeg.